top of page

Senast uppdaterad 2020-09-12

Cookiepolicy

Webbsidan, www.mangsysslarna.se, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.


§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbsidas användares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbsidas besökare.

 

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbsidan.

Sessionscookies sparas endast under tiden som webbsidan används, de raderas alltså när webbsidan/webbläsaren stängs ned.


§ 2. Användning av cookies

Vi använder tidsbegränsade cookies. Den information som sparas är följande:

 

Namn, Adress, lösenord.

Användningen av cookies sker till följande syften:

Vi använder cookies för att förbättra anvädarupplevelsen. Vi använder den här informationen för att anpassa innehållet så att det bättre motsvarar dina förväntningar och för att se hur vi kan förbättra vårt informationsutbud på mangsysslarna.se. Cookies kan också användas för att göra annonser och annat innehåll mer relevant.


§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke

När en cookie är att klassas som en personuppgift måste ett samtycke inhämtas från webbsidans användare innan den kan användas. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

 

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

 

Smtycke inhämtas direkt på hemsidan via en informationsruta om cookies. Användaren accepterar cookies genom att klicka på "Acceptera".


b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket till användning av cookies är giltigt i sex månader.

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.


c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Om du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter längre, vänligen kontakta oss.


d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbsidans samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till info@mangsysslarna.se.

-

  • Pris städning

-

  • Räkna ut priset och boka en Flyttstädning online

-

  • pris målning tapetsering

-

  • pris flyttstädning

-

  • pris golvläggning

bottom of page